مفتول پیش تنیده

مفتول پیش تنیده           PC WIRE
در سایزها و خواص مکانیکی مختلف از قطر 4 الی 10 میلیمتر که به صورت صاف یاآجدار مورد استفاده قرار می گیرد .
موارد مصرف :
-          قطعات پیش ساخته پیش تنیده
-         لوله های بتنی انتقال آب فشار قوی
-         تراورس بتنی راه آهن
-         تیرهای بتنی انتقال برق
-         تیرچه های پیش تنیده

دانلود فایل PDF