نمایندگی ها

- نمایندگی انحصاری فروش شرکت دولتی Flourish
بزرگترین تولیدکننده وایر و کابل پیش تنیده در کشور چین www.tjysmetal.com
- نمایندگی فروش نئوپرن شرکت Agom
- نمایندگی فروش نئوپرن شرکت آگوم ( Agom) کشور ایتالیا  www.agom.it

- نمایندگی انحصاری فروش شرکت اوری مارتین Orimartin - نمایندگی انحصاری فروش شرکت Shinsung PC
بزرگترین تولیدکننده تجهیزات پیش تنیدگی از جمله گیره و گوه در کشور کره جنوبی www.sspc21c.com
- نمایندگی انحصاری فروش نئوپرن شرکت Kawakin
نمایندگی فروش نئوپرن شرکت کواکین  ( Kawakin) کشور ژاپن www.kawakinct.co.jp
- نمایندگی انحصاری فروش شرکت CZ Road
بزرگترین تولید کننده دمپرهای ساختمانی از کشور چین www.czroad.com