کابل پیش تنیدهکابل پیش تنیده 7 رشته ای PC STRAND 7 WIRE
7 رشته مفتول پیش تنیده به هم تابیده با روکش HDPE و بدون روکش در خواص مکانیکی و سایزهای متفاوت با کاربری دال های پیش تنیده تیرها و دال ها در ساختمان های مسکونی
اداری و صنعتی پل ها سیلوها و سازه های دریایی مخازن نفت و گاز و آّب
PC Strand
ASTM A416
موارد مصرف :
- ساختمان های مسکونی اداری و تجاری
- پل های کابلی
- پارکیینگ طبقاتی
- کف سازی
- سد و مخزن
- نیلینگ
- Heavy Lifting

دانلود فایل PDF